„Nie podejmuj się przedsięwzięcia, które nie byłoby w sposób oczywisty istotne i prawie niemożliwe.”

- Edwin H. Land

Kim jestem?

Jestem certyfikowanym kierownikiem projektów. Moje projekty to zazwyczaj interdyscyplinarne przedsięwzięcia związane z telekomunikacją i Internetem.

Mam duże doświadczenie handlowe. W moim portofolio są także projekty związane z tworzeniem sieci dystrybucyjnej. Dobrze się też odnajduję w projektach sprzedażowych b2b.

2019 © Marek Adameczek